A Rádióamatőr tevékenység részletes bemutatása.


Tartalomjegyzék

1. Kik a rádióamatőrök
1.1 Rádióamatőr megnevezés értelmezése
1.2 Rádióamatőr vizsga
1.3 Rádióamatőrök létszáma

2. Leggyakrabban feltett kérdések.
2.1 Mivel foglalkoznak a rádióamatőrök?
2.2 Mikor, hol, milyen frekvencián forgalmaznak a rádióamatőrök?
2.3 Hogyan történik egy összeköttetés, és milyen információt közölnek?
2.4 Mi a feltétele annak, hogy rádióamatőr legyek?
2.5 Hogyan tanulható meg a morze ABC?
2.6 Hogyan lehet felkészülni az amatőrvizsgára?
2.7 Hogyan lehet saját rádió-adóberendezésünk?

3. Rádióamatőr szakágak
3.1 Rádióamatőr üzemmódok részletes bemutatása
3.1.1 Morze (CW) üzemmód
3.1.2 Távbeszélő (fónia) üzemmód
3.1.3 Digitális üzemmódok
3.1.4 FAX üzemmód
3.1.5 SSTV üzemmód
3.1.6 RTTY üzemmód
3.1.7 Packet üzemmód
3.2 Rádiójelek azonosítása, hívójelek

4. Rádióamatőr sport
4.1 Éterforgalmazás
4.2 Rádiós tájékozódási futás
4.3 Rádiós többtusa
4.4 Rádiótávírász

5. Konstruktőri tevékenység
5.1 Különleges kísérletek

6. Rádióamtőrök dokumentumai
6.1 Rádióengedély
6.2 Forgalmi napló (LOG)
6.3 Összeköttetést igazoló lap (QSL-lap)
6.4 Diploma

7. Az elektromágneses hullámok tulajdonságai, terjedése
7.1 Elektromágneses hullámok csoportosítása
7.2 Hullámterjedés
7.3 A hullámterjedés magyarázata, felhasználása
7.4 Rádióamatőr sávok


 

 • Kik a rádióamatőrök ?
 • Rádióamatőr megnevezés értelmezése.

 • A köznapi nyelvhasználatban az amatőr szó jelentése alatt olyan személyt értenek, aki egy adott dolognak hozzá nem értője.  Viszont a rádióamatőrök azok a szabályszerűen jogosított személyek, akik a híradástechnikával csupán személyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül foglalkoznak.
  A szabadidejük hasznos eltöltése céljából, hobbiból foglalkoznak egy adott témával.

  A kísérletező kedvű rádióamatőrök sok időt, pénzt és energiát áldozva kedvtelésüknek, keresik az új lehetőségeket. Eközben sok ismeretre tesznek szert, és kísérleteik eredményét helyenként még ma is hasznosítják a professzionális kutatók. Ez nem csak öncélú kikapcsolódás, hanem igen komoly szakmai tanulmány is lehet. Azon fiatalok, akik már gyermekkorban érdeklődnek az elektronika, rádiótechnika, számítástechnika iránt, vagy már művelői valamely területnek, később kiváló szakemberekké válnak.

  A rádióamatőr mozgalom történetében külön fejezetet érdemelne azoknak az eseményeknek a sora, amikor a rádióamatőr mindenkori segítőkészségét példázzák. Vészhelyzetek, természeti katasztrófák (árvízveszély, földrengés, hóvihar, légi, tengeri balesetek) esetén hírháló létrehozásával is együttműködnek a nemzeti és nemzetközi hivatalos szervekkel.

 • Rádióamatőr vizsga.

 • A rádióamatőröknek kötelezően előirt forgalmi, és műszaki vizsgát kell tenni, (úgynevezett rádiós KRESZ-t).
  A "szabályszerű jogosítványt" a Hírközlési Főfelügyeletnél (közismertebb nevén HIF-nél) vizsgával lehet megszerezni. A rádióamatőr elnevezés nemzetközileg elfogadott hivatalos minősítés. Azon személy, aki rendelkezik Rádióamatőr vizsgával, rádióadó berendezést üzemeltethet a kijelölt frekvencia sávokban, különböző üzemmó- dokban, rádióamatőr célra. A közismert CB-rádiózáshoz vizsga nem szükséges. Az amatőrrádiózás és a CB-rádiózás két különböző dolog és "fogalom".
 • Rádióamatőrök létszáma.

 • Az egész világon népszerű ez a hobbi, napjainkban közel 3 millió a kiadott engedélyek száma, évi 7%-os növekedés tapasztalható. A Földön szinte nincs olyan ország, ahol ne lenne rádióamatőr. Olyan kis szigeten, ahol kevés vagy egyáltalán nincs lakosság, oda expedíciókat szerveznek a rádióamatőrök. Azonban már a világűrben keringő űrállomáson is megtalálható a rádióamatőr készülék. A rádióamatőröknek saját műholdjuk is kering a világűrben.Nemzetközi együttműködésben készítik a részegységeket, a Műszaki Egyetemeken tanuló diákok, s tanárok.

  A táblázat adataiból kiolvasható, hogy Japánban van a legtöbb rádióamatőr, ahol több mint másfélmillió engedélyt adtak ki. A területet és a lakosság létszámát figyelembe véve nem erre számítanák. A magyarázat pedig egyszerű, a technikailag fejlett országokban, ahol a műszaki kultúra, az általános műveltség részét képezi, abban az országban növekedés tapasztalható.

    
   Ország
   Területe 
   ezer km2
   Lakos millió fő
   Rádióengedélyek  
   száma
   Japán
   377,815
   123,850
   1 350 127
   USA
    
    
    674 652
   Német
   357,026
   81,757
   79 000
   Anglia
    243,820
    62,041
   62 093 
   Spanyol
    505,997
    46.087
   59 325
   Kanada
    
    
   45 000
   Orosz
   17075,400
   148,543
   38 000
   Argentín
    
    
   32 629
   Brazil
    
    
   32 053
   Olasz
    301,336
    60,397
   28 833
   Francia
    544,000
    64,709
   23 698
   Ausztrália
    
    
   22 965
   India
    
    
   15 000
   Finn
   338,144
   5,350
    
   Ukrajna
   603,700
   51,944
    
   Bulgária
   111.002
   7,576
    
   Cseh
   78,867
   10,512 
    
   Szlovák
   49,034
   5,424
    
   Szlovéna
   20,273
   2,054
    
   Lengyel
   312,685
   38,163
    
   Románia
   238,391
   21,466
    
   Kína
   9 571,300
   1141,530
    
          
   Magyarország
   93,029
   10,013
   3 500
   Békésmegye
    
    
   250
   Békéscsaba
    
    
   80
  Leggyakrabban feltett kérdések.
 • Mivel foglalkoznak a rádióamatőrök?

 • Saját adóvevő berendezéseikkel rádiós kapcsolatokat létesítenek, hasonló érdeklődési körű magyar és külföldi rádióamatőrökkel, különböző frekvenciákon, különböző üzemmódokban.
  Az amatőrök nemcsak hallgatják az adásokat, hanem maguk is adnak (jeleket sugároznak kiaz éterbe).

  - Van, aki több ezer kilométeres összeköttetéseket létesít rövidhullámon, távírón, szóban, rádió-távgépíróval.
  - Van, aki az idegen nyelv gyakorlása céljából külföldiekkel beszélget rövidhullámon.
  - Van, aki a legközelebbi ultrarövidhullámú átjátszón beszélget a barátaival.
  - Van, aki ultrarövidhullámon vadászik nagytávolságú összeköttetésekre.
  - Van, aki az URH antennáját a Hold felé irányítja, és jeleket sugároz, valaki más pedig ezeket a jeleket figyeli.
  - Van, aki egy hegytetőről próbál mikrohullámú összeköttetéseket létrehozni.
  - Van, aki rádióamatőr műholdakon keresztül forgalmaz.
  - Van, aki eldugott rádióadókra vadászik versenyszerűen (rádiós tájékozódási futás).
  - Van, aki rádióforgalmi éterversenyeken vesz részt.
  - Van, aki maga tervezi és építi a berendezéseit, antennáit, s ezekkel kísérletezik.
  - Van, aki kis teljesítményű készülékével próbál minél messzebbre adni "szólni".
  - Van, aki a számítógépet hozzákapcsolja a rádiójához, és azzal forgalmaz, kísérletez, versenyez.
  - Van, aki számítógépes programokat fejleszt.
  - Van, aki állóképeket küldözget szerte a világba.
  - Van, aki "igazi" amatőr TV-adót működtet.

  És még ki tudja, meddig lehetne még sorolni, hogy mivel foglalkozhat egy rádióamatőr. Ami viszont minden amatőrre jellemző: ezt a hobbit kedvtelésből űzi, azért, hogy az ismereteit bővítse, mindenféle anyagi érdektől mentesen teszi. A tevékenységek nemcsak öncélúak, hanem nemzetközi tudományos kísérletek, versenyek vannak.

  Az amatőrök nemcsak hallgatják az adásokat, hanem maguk is adnak (jeleket sugároznak ki). A rádió-adó berendezéssel különböző frekvenciákon és üzemmódokban lehet adni. A rádióamatőrök által használt hírközlési technikák folyamatosan fejlődnek. Új műszaki vívmányokat alkalmazó módszereket használnak, s eközben sok ismeretre tesznek szert, és kísérleteiket még ma is használják a professzionális kutatók. Kezdeti időkben csak a morze távírót használták, mivel egyszerű technikai berendezéssel is lehet nagy távolságú összeköttetést létrehozni. A fejlett és korszerű technikai adásmódok mellett, még napjainkban is használják a távírót a hivatalos szervek. Amikor nagyon gyenge jeleket kell venni, és zavaró tényezők vannak (légköri, másik adóállomás) csak a Morse adásmód üzembiztos. Napjainkban nagyon sok információt (adatot) kell egyik helyről, egy másik helyre átvinni és minél rövidebb idő alatt, úgy, hogy az információ nem sérülhet meg. Ekkor már a számítástechnikai eszközöket is felhasználják, de ez azzal a hátránnyal jár, hogy nagyobb kisugárzott teljesítmény szükséges.

  A rádióamatőrök számára engedélyezett frekvenciákon csak a forgalmazással és az amatőr rádiózás műszaki részleteivel kapcsolatos közlemények továbbíthatóak, üzleti jellegű vagy nem rádióamatőr személy számára üzenetet továbbítani TILOS!
   

 • Mikor, hol, milyen frekvencián forgalmaznak a rádióamatőrök?

 • A nap bármely szakában találunk olyan frekvenciát, ahol a rádióamatőrök forgalmaznak, bizonyos frekvencián pedig csak külföldi, vagy tengerentúli állomásokat lehet hallani.

  Kedves Olvasó! Úgy gondolom, hogy a helyi URH (ultrarövid-hullámú) műsorszóró rádiókat szoktad hallgatni, és ismered a frekvenciájukat is. A helyi rádióadók főképpen zenét sugároznak. Azonban napjainkban már, kevesebben kapcsolják át rádió-vevőkészüléküket középhullámú, vagy rövidhullámú sávra, mivel az ott sugárzott beszéd, de főképpen a zene minősége nem megfelelő. Ezen frekvenciákon, a keskeny (9kHz) sávszélesség miatt nem lehet "Hi-Fi" (20Hz-től 20kHz-ig) minőséget megvalósítani.

  Esetleg mégis átkapcsoltad már a rádió vevőkészülékedet az RH (rövidhullámú) sávra, és tekergetve az állomáskeresőt különböző külföldi, idegen nyelvű adókat hallgatva. Volt olyan eset, hogy különös ciripelő, sípoló jeleket vettél, vagy valamilyen egzotikus idegen nyelvű adást fogtál, de nem tudtad azonosítani, hogy mit hallottál és a világ melyik részéről jött a rádióadás. A rövidhullámú sávban (1,6MHz-tól 30MHz-ig ) több ezer nemzetközi rádióállomás működik a föld különböző területein. Az üzemeltetőjük szerint lehetnek: műsorszóró, katonai, hajózási, repülési, hírügynökségi, és rádióamatőr állomások.

  Az egyes országok hatóságai azt engedélyezik, hogy a kijelölt frekvenciákon, korlátozott kimenő-teljesítményű rádióadót üzemeltethetnek. Olyan frekvenciákon is engedélyezett az adás, ahol még a hivatalos szervek nem működtetnek rádióadó berendezést. Ez főképpen a mikrohullámú sáv 10GHz feletti része. Bizonyos frekvencia sávokról pedig teljesen kiszorultak a rádióamatőrök, ilyen a rövidhullámú sáv.

 • Hogyan történik egy összeköttetés, és milyen információt közölnek?

 • Először is elkell dönteni milyen célt akarunk elérni. Konstruktőri, rádió hullámterjedési kísérletet, alkalmi rádióösszeköttetést, sportversenyzést akarunk megvalósítani. Az egyéni felkészültségnek vizsgafokozatnak megfelelően válasszuk ki, a technikai eszközöket és módszereket.

  Szükséges egy rövidhullámú adóvevő-készülék, antenna és kiegészítő berendezések. Ezek lehetnek saját készítésűek, vagy professzionális, csúcs minőségű gyári készülék. A rádiókészülék bekapcsolása után kiválasztunk egy amatőrsávot, és megfigyeljük az ott levő forgalmazást. Egy adott frekvenciasávban, különféle üzemmódokban lehet dolgozni (távíró, távbeszélő, géptávíró, képtovábbítás, csomagrádió). Kétféleképpen létesíthetünk kapcsolatot egy másik amatőrrel. A vevőkészülék állomáskeresőjével kiválasztunk egy általános hívást adó rádióállomást, vagy mi kezdeményezünk általános hívást. A hívásra úgy válaszolunk, hogy a mi hívójelűnket közöljük. A két állomás üdvözli egymást, majd "riport" váltás történik. Ez tartalmazza a vétel minőségére utaló jellemzést, földrajzi helyet és nevünket. Közölni lehet még azt is, hogy milyen technikai eszközökkel dolgozunk (adóvevő, antenna, teljesítmény). Ismertethetjük az időjárási viszonyokat is, ha különösebb közleményünk nincs, akkor elbúcsúzunk egymástól. Az a cél, hogy minél több állomással, de lehetőleg különböző országokból, vagy földrészekről legyenek a hívójelek. Az Európán kívüli állomásokat DX-nek nevezzük (nagytávolságú összeköttetés).

   

 • Mi a feltétele annak, hogy rádióamatőr legyek?

 • Vizsgát kell tenni a Hírközlési Főfelügyeletnél. Sikeres vizsga birtokában kiadják az adóengedélyt (egyéni hívójelet), ez jogosít fel arra, hogy az engedélyezett sávokban, üzemmódokban, az engedélyezett teljesítménnyel megjelenjen valaki az éterben. Két kategória közül lehet választani RH és URH. Mindkét kategóriában van A, B ill. C típusú vizsga (utóbbi a legnehezebb). URH (ultrarövid-hullámú) vizsga birtokában típustól függően az URH-sávokban, RH (rövidhullámú) vizsgával mind rövid-, mind ultrarövid-hullámon lehet forgalmazni. Az utóbbi megszerzéséhez megfelelő szintű morzetudást is bizonyítani kell a vizsgán.
 • Hogyan tanulható meg a morze ABC?

 • Morze jelek táblázata.
  Rendszeres gyakorlással. Először a vételt kell megtanulni, és ha az már többé-kevésbe megy, akkor érdemes elkezdeni az adást is megtanulni. A vétel elsajátítását megkönnyítik az erre a célra készült számítógépes programok ill. hangkazetták. Ötbetűs csoportokban kell venni a gyakorló leckéket.
  A számítógépes programoknak többféle szolgáltatásai vannak. Nagyon fontos, hogy a betűknek a hangképét jegyezzük meg, ne azt, hogy "pont-pont-vonás"! A betűket csoportonként érdemes megtanulni, egy-egy csoportba a hasonló hangképű jelek tartoznak (pl. TEM, NDB, AUV stb.) Tanuljuk meg egy csoport betűit, és gyakoroljuk őket! A vizsgán is ötbetűs véletlen csoportokat kell adni ill. venni, ezért célszerű ezt gyakorolni, a számítógépes programok általában tudnak ötös csoportokat adni. Írjuk folyamatosan a vett betűket. Ha lemaradunk egy-egy betűről, akkor ne gondolkodjunk rajta, hanem hagyjuk ki, mert lemaradunk a következő betűkről. Ha egy csoport betűi már jól mennek, akkor gyakoroljuk őket az összes eddig megtanult betűvel együtt is. Tanulásnál ne vegyük a sebességet túl alacsonyra, legfeljebb a betűk közti szünetet növeljük gyakorláskor. Adásnál igyekezzünk a szabályos pont-vonás arányt (1:3) betartani, ügyeljünk arra, hogy az adás ritmikus, egyenletes legyen, és tartsuk be a szüneteket is. Az egyik nagyon jól használható oktatóprogram a Super Morse névre hallgat. Letölthető morze programok listája.
 • Hogyan lehet felkészülni az amatőrvizsgára?
 • Két, viszonylag régi könyv hasznosítható a felkészülésnél.
  Sajnos már több mint 20 éves, emiatt az "új vívmányok" már nem igazán találhatók meg bennük, de a kezdő rádióamatőröknek ajánlott elolvasni, lapozgatni.
   
  Az egyik könyv
  Békei-dr.Hetényi Kollár- -Stefanik: Készüljünk a rádióamatőr vizsgára
  című könyve. Nézd meg a könyv ajánlót, néhány elektronikával foglalkozó könyv borítója látható az oldalon.. 
  A másik könyv
  Rádióamatőrök kézikönyve 1978.Mindkettő a Műszaki Könyv- kiadónál jelent meg. A rádióamatőrködés műszaki, forgalmazási és biztonságtechnikai alapjait tartalmazzák.  A rádióamatőrök kézikönyvében nem csak elméleti, hanem, konkrét megépíthető kapcsolások találhatóak. 
  Harmadik lehetőség
  Számítógépes felkészülés, Rádióamatőr vizsga oktató program letöltése.
  A Magyar Rádióamatőr Szövetség (MRASZ) kiadott egy vizsgakérdés gyűjteményt, amelyben műszaki, forgalmi és biztonságtechnikai kérdések vannak. Ez HG5AYV jóvoltából elérhető az Interneten. Az aktuális sávkiosztást, engedélyezett teljesítményeket, a Q-kódokat és rövidítéseket, az etikai kódexet, tudnivalókat a CEPT-ről a MRASZ honlapján a kezdők oldalán lehet megtalálni. Végül, de semmi esetre sem utolsósorban nem lehet eléggé hangsúlyozni az aktív amatőrmunka jótékony hatását a vizsga eredményére. Aki teheti, figyelje a rádióamatőr sávokban zajló forgalmazást, így a legegyszerűbb "megtanulni" a rövidítéseket, a forgalmazási szabályokat. Igényeseknek: a HIF-től letölthető a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata, benne az amatőrsávokkal.

  Hogyan lehet saját rádió-adóberendezésed?
  A kezdő rádióamatőr előbb-utóbb épít vagy vásárol magának egy rövidhullámú vevőkészüléket. Ekkor, mint SWL (megfigyelő) fürkészi az adóamatőrök munkáját. Megfigyeli az összeköttetések formai jellegzetességeit, feljegyzi a hallott állomásokat. Az SWL amatőrben egyreerősödik az óhaj, hogy ne csak figyelje a rádióadásokat, hanem saját maga is tudjon rádiójeleket kisugározni (adni). Ehhez viszont már rádióamatőr vizsga szükséges.

  A Hírközlési Főfelügyeletnél lehet vizsgára jelentkezni. Különböző vizsgafokozatok léteznek (A,B,C ategóriák) ,amelyek a tudásszintnek megfelelően feljogosítanak RH (rövid-hullámú),vagy URH (ultrarövid-hullámú) adóvevő berendezés üzemben tartására. A vizsgázónak rendelkeznie kell gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal, a nemzetközi amatőr életben elvárható műszaki, forgalmazási és etikai ismeretek használatával. Hazánkban-e mozgalmat a MRASZ (Magyar Rádióamatőr Szövetség) irányítja.

  Visszaugrás az oldal elejére ( Tartalomjegyzékre ) !
 • Rádióamatőr szakágak felsorolása.

 • (*) A zárójelben az üzemmódok nemzetközi rövidítése található.
   
  Rádióforgalmazás
  morzebillentyűvel
  mikrofonnal 
  számítógéppel 
  morzetávíró (CW)
  vbeszélő (PHONE)
  képátvitel (SSTV, FAX) 
  géptávíró (RTTY) 
  csomagrádió (PR)
  Sport 
  Éter forgalmazás
  Rádiós tájékozódási futás 
  Rádiós többtusa
  Adóvevőkkel bármely üzemmódban
  Iránymérés, futás
  Konstruktőri tevékenység
  Rádióadóvevők építése
  Antennák építése
  Segédberendezések építése
  Különleges kísérletek
  Rádióösszeköttetés hullámterjedés kutatása  műholdas
  Föld-Hold-föld (EME) 
  meteor nyomvonalas (MS) 
  mikrohullámú 
  (CW, PHONE, ATV)

   
  Rádióamatőr üzemmódok részletes bemutatása.
  ,
 • Morze (CW) üzemmód

 • A morzejelek a betűk, számok és írásjelek, pontokkal, vonásokkal való helyettesítése. 1837-ben az amerikai Morse Samuel dolgozta ki, amelyet azonos formában, napjainkban is használnak.

  A rádió feltalálásáig ezeket a jeleket vezetékes hírközlésre és fényjelzésekre használták. A rádió feltalálása lehetővé tette a morzejelek elektromágneses hullámok segítségével történő továbbítását. Adás esetén egy mechanikus vagy elektronikus morzebillentyűvel rövid, hosszú jelsorozatot kell adni, a betűknek megfelelően.
  A morzejelek pontokból, vonásokból és ezek kombinációjából állnak. A morzejelek alapeleme a pont, ez az E betűnek felel meg, ez egy rövid időegységű "ti" a vevőkészülék hangszórójából rövid idejű sípoló jelnek felel meg. Három időegységnyi rövidjel a "" hosszújel, amely T betűnek felel meg, a vevőkészülék hangszórójából hosszú idejű sipoló jel. Morze jelek kódtáblázata.

  A jelek hangképi kombinációjából összeálló információt fejben kell átkódolni és megjegyezni, de ezt csak gyakorlott távírász tudja megtenni. Ezért a távírójelből átkódolt betűket, számokat, írásjeleket papírra kell leírni.
  A gyakorlott távírász 80-240 jelet is le tud venni percenként. Ez már nagy sebesség mivel egy másodperc alatt akár 3 betűt kell átkódolni, és persze megjegyezni, leírni.

  Távíró üzemmódban az egyes szavakat nagyon hosszadalmas volna leadni. A rádiózás korai szakaszában az akkori amatőrök rövidíteni kezdték a szavakat. Az egyes rövidítések annyira elterjedtek, hogy általánossá, nemzetközivé lettek. A rádiózás kezdeten legtöbb adóállomás angol nyelvterületen volt.

  Ezért a rövidítések az angol szavakból alakultak ki, és a forgalmazás során használt nemzetközi nyelv is angol lett. Pl.: Jó reggelt kívánok kedves barátom "GM DR OM", tehát ezt a hat betűt kell csak leadni. A fejlődés során a gyakran használt kifejezéseket, mondatok helyett egyezményes jelrendszer alakult ki. Azonban, hogy ezeket a jeleket ne lehessen összetéveszteni a rövidítésekkel Q-betűvel kezdődnek, így a hárombetűs rövidítéseket Q-kódoknak nevezzük. A Q-kódok listája. A világ bármelyik nyelvterületén dolgozó rádióamatőrök között gyors megértést tesz lehetővé. A kódok után kérdőjel szerepel pl. QTH ? , akkor kérdésnek felel meg,

 • Távbeszélő (fónia) üzemmód

 • A forgalmazás szabálya megegyezik a távírónál használtakkal, élő emberi hang közvetítése útján jön létre a rádiókapcsolat, (létezik már számítógépes, digitális hangátvitel is). Az állomás kezelői hallják egymás hangját, és a nyelvismeret birtokában szinte korlátlan a gondolatok kifejezésének módja. Ebben az üzemmódban már nem kell kódokat használni. Természetesen célszerű olyan nyelvet választani, amelynek segítségével minél több ország amatőrjeivel lehet beszélni a hivatalos nyelv az angol. Mivel a szavakat mindenki másképpen ejti ki, s emiatt félreérthető lehet egy fontos közlemény. A fontosabb közleményeket le kell betűzni, a könnyeb érthetőség miatt.
  Nemzetközi betűzési ABC-ét használva.
  Amennyiben más nyelvet is ismerünk, lehetőség van az adott ország nyelvén forgalmazni. Ebben az üzemmódban lehetőség van a nyelvismeret gyakorlására, műszaki tapasztalatcserére.  Halgasd meg, hogyan forgalmaznak, és mit beszélnek a rádióadóvevővel !
 • Digitális üzemmódok

 • A digitális üzemmódoknak is több csoportja van, RH és URH sávban használják.  Van, aki a számítógépet hozzákapcsolja a rádiójához, és azzal forgalmaz, kísérletez, versenyez. A két eszköz között a MODEM található. A modulátor és demodulátor szavakból származik. A modulátor feladata a számítógépből kijövő digitális jeleket, valamilyen hangfrekvenciás jellé alakítja és a rádióadó azt kisugározza.A demodulátor a rádióvevőből érkező jeleket alakítja át digitális jellé. Léteznek olyan programok amelyek a Hangkártyát használják erre a célra.
   
 • FAX üzemmód

 • Ez hasonlít a telefon/fax készüléknél megszokott működésre, de itt nem papíron jelenik meg a kép, hanem a számítógép képernyőjén. Meteorológiai műholdak adását ilyen módon lehet venni.

  SSTV üzemmód
  Lassú képátvitelű televízió, ez hasonlít a FAX-hoz , de ebben az üzemmódban már színes képeket lehet venni, és továbbítani. Csak állókép átvitelre használható (fotókat, kapcsolási rajzot). Egyig legnépszerűbb üzem.

  Képek a klub (HA8KWG) érdekesebb összeköttetéseiből
   

 • RTTY üzemmód

 • A géptávíró egy mechanikus elektromos írógéphez hasonlít. Amennyiben vezetékkel van összekötve egy másik hasonló géppel, akkor azt telexnek nevezzük. A rádió-hullámok segítségével "összekötött" gépet pedig géptávírónak nevezzük. A géptávírók nem a morze kódokat ad, vagy vesz, hanem ötbites speciális kóddal működik. A számítógépek elterjedésével e szerkezetek már nincsenek forgalomban, esetleg kísérleti jelleggel működnek. Szöveges (karakteres) információ átvitelre használható.
   
 • Packet üzemmód

 • A szó csomagrádiós üzemmódot jelent. A rádióamatőröknek saját hírhálózatuk van, a rendszerben vannak BBS (elektronikus postaláda) ez hasonló, mint az Interneten használható E-mail, átjátszó állomások, kapuállomások. Ebben az üzemmódban már tömörített állományok is adhatóak, vehetőek. A tömörített adatokban pedig program, kép, hang, dokumentáció stb. lehet. Hibamentes adatátvitelt biztosít. Részletes információ egy külön oldalon.
  Visszaugrás az oldal elejére ( Tartalomjegyzékre ) !

  Rádiójelek azonosítása, hívójelek
  A rádióállomásokat úgy lehet megkülönböztetni az éterben, hogy egy speciális azonosítót, hívójeleket használnak, amit nemzetközi egyezmények szabályoznak. Pl. USA (K,W), Japán (JA JH), Új-Zéland (ZL). Magyarország hívójele HA, HG, 10 körzetre van felosztva (0,1,2.....9).
  Nézd meg Magyarország hívójel körzet térképét.

  Az országok hívójeleit az úgynevezett DXCC lista tartalmazza. Ezt a listát az Amerikai Rádióamatőr Szövetség adja ki évenként.

  Rádióamtőrök dokumentumai.
 • Rádióengedély

 • Aki rádióamatőr vizsgát sikerrel letette, az kap egy igazoló lapot a HIF-től,
  ennek birtokában rádióadó berendezést üzemeltethet.
   
 • Forgalmi napló (LOG)

 • A rádióösszeköttetések dokumentációja. A forgalmi naplóba az időpontot, frekvenciát, a rádióállomás hívójelét, földrajzi helyét, a kezelő nevét, és a vételjellemzést kötelezően rögzíteni kell.
   
 • Összeköttetést igazoló lap (QSL-lap)

 • A rádióösszeköttetésről egy speciális un. vételnyugtázó QSL-lapot küldenek az ellenállomásnak.
  A lapon közölni kell az időpontot, hívójelet, a rádióállomás minden fontosabb adatait. Az ellenállomás is elküldi a saját lapját, ezáltal igazolva lesz a rádiókapcsolat. A QSL-ek egyik oldalán amatőr információk, míg a másik oldalon valamilyen reklám, vagy olyan információ található, amelyet az egész világgal akarnak tudatni. Pl. milyen alkalomból dolgozott a rádióállomás (sportesemény, város évforduló, világbajnokság, nemzetközi vásár, stb.).
  Válogatás a klub (HA8KWG) érdekesebb QSL-lapjai közül
   
 • Diploma

 • A QSL lapokat összegyűjtve a világ különböző részeiről, az előre meghatározott DIPLOMA kiírás szerint, kérvényezhető az adott ország rádióamatőr szövetségétől egy speciális lap. Ez egy szép oklevél, amit diplomának neveznek, ezáltal is elismerik a tevékenységet (ez olyan, mint vadásznak a trófea). A klub (HA8KWG)  Diplomái.
  Visszaugrás az oldal elejére ( Tartalomjegyzékre ) !
  Rádióamatőr sport.

  Kategóriák (éterforgalmazás, rádiós tájékozódási futás, többtusa,)
  A rádióamatőr szövetségek, országos-, európai-, és világversenyeket rendeznek.
   

 • Éterforgalmazás

 • A rövidhullámú és ultrarövidhullámú sávokban a világ rádióamatőreivel létesítenek összeköttetést.
  Legnépszerűbb a távíró, távbeszélő, távgépíró üzemmódú verseny, az időtartamuk általában 24 vagy 48 óra. A versenyző adó-vevőkészülékének állomáskereső gombja csavargatásával keresgéli az ellenállomást, amikor meghall egy új hívójelű rádióállomást, felveszi vele a rádiós kapcsolatot. Ilyenkor az összeköttetés időtartalma nagyon rövid. Kölcsönösen venni-adni kell a hívójelet, vételjellemzést, az összeköttetés sorszámát. Egy rádióállomással csak egy összeköttetés létesíthető. Az nyer, aki minél több országgal létesített rádióskapcsolatot. országos, nemzeti, és világversenyeket rendeznek.

  Az ultrarövidhullámú versenyen a nagyobb távolságra levő rádióállomás több pontot ér, ezért a versenyzők készülékeikkel magasabb hegyek tetejére települnek, a nagyobb távolságok elérése érdekében. Az összeköttetések itt is távíró, távbeszélő üzemmódban hozzák létre.
   

 • Rádiós tájékozódási futás

 • Ez a sportág nagy fizikai állóképességet, kombinatív készséget igényel, a terepi tájékozódás rádióvevővel történik. Egy 5-10 kilométer átmérőjű területen elrejtenek 5 darab kisteljesítményű rádióadót. Mindegyik rádióadó egy azonosító morzejelet sugároz ugyanazon a frekvencián, egy rádióadó csak egy percig ad. Az első rádióadó egy percig sugároz MOE morzejeleket, majd a második és így tovább, az ötödik után, ismét az első ad. A versenyző a fülhallgatóban érzékeli a sípoló jeleket, amely egy iránymérő rádióvevőhöz van csatlakoztatva. Az irány megha- tározás után, minél gyorsabban kell megkeresni, általában futva. Felnőtt versenyzőnek mind az öt adót meg kell keresni, a startlapját le kell pecsételni a rádióadónál. Az nyer, aki minél rövidebb idő alatt célba ér.
  A hatodik rádióadó a célban folyamatosan sugároz, de egy másik frekvencián. Rövidhullámú és ultrarövid-hullámú versenyeket rendeznek, a bemérési módszerekben változik a két versenyág.
  Részletesebb leírás egy másik oldalról.
   
 • Rádiós többtusa

 • Rádiótávírat adása-vétele, rádióhálóban történő forgalmazás, tájfutás, céllövészet, gránátdobás.
   
 • Rádiótávírász

 • A verseny lényege az, hogy ki tudja leggyorsabban venni a morzejeleket.
  Konstruktőri tevékenység.

  A rádiós sportágak eredményes művelése korszerű adó-vevőket, rádió-iránymérőket, antennákat, és egyéb kiegészítő elektronikus eszközöket igényel. A felkészült sportolókon kívül a rádiós sporteszközök színvonala is meghatározója az eredményeknek. Ezeknek a technikai feltételeknek megteremtésében, az eszközök karbantartásában, új eszközök kifejlesztésében, megépítésében igen komoly szerepet vállalnak a konstruktőri tevékenységgel foglalkozók. A sportolók többsége nem híradástechnikai szakember, hanem autodidakta módon, önképzéssel szerzi meg az elméleti ismereteket, és gyakorlatban alkalmazza a rádiótechnikai tudást.
   

 • Különleges kísérletek
 • Az elektronika, rádiótechnika, számítástechnika területein, dolgozó mérnökök, kutatók, egyetemi tanárok iskolai oktatók, szakmunkások közösen keresik az újabb rádiós összeköttetési lehetőségeket. Különböző projektek megvalósításában együtt működnek a nemzetközi hivatalos szervezetekkel.  A rádióamatőrök egy része is érdeklődik az új technikai lehetőségek iránt. A mérnökök, tervezők által kigondolt berendezések terveit, kapcsolási rajzait, nyomtatott áramköri paneljeit a rádiós szaklapokban, Internetes honlapokon közzéteszik. A rádióamatőrök pedig megépítik a leközölt újdonságokat, közösen kísérleteznek, kipróbálják az egyes kapcsolósokat, antennákat.

  Különösen érdekes a mikrohullámú távközlés, rádiócsillagászat, az űrtechnika alkalmazása. Létezik már nemzetközi iskolai űrprogram is, amelynek, rövidítése SAREX.

  Nemzetközi együttműködésben már több műholdat megépítettek, a rádióamatőrök. Magyarországon a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) mikrohullámú tanszékén készítették néhány műhold részegységeit.

  Napjainkban is több rádióamatőr műhold kering a Föld körül, de még a MIR űrállomáson is van rádióamatőr berendezés.  SSTV, FAX képeket vehetünk a világűrből. A meteorológiai műholdak által sugárzott időjárási FAX képek is vehetőek, rádióvevő és számítógép segítségével.

   Az elektromágneses hullámok tulajdonságai, terjedése.
 • Elektromágneses hullámok csoportosítása

 • természetes: Napból, kozmoszból, csillagokból érkező hullámok, vagy éppen a föld légkörében keletkeznek.
  mesterséges: ember kelti az általa létrehozott berendezésekkel.

  Az elektromágneses hullámok keletkezése az elektronok mozgására vezethető vissza sebesség 300 ezer km/sec, a terjedési sebessége megegyezik a fénnyel.

 • Hullámterjedés

 • felületi:     ha a föld felületről indul és ennek mentén halad tovább.
  térhullám: ha a föld felületről indul és a légkör valamely ionizált rétegéről vagy valamilyen tárgyról  visszaverődve, jut vissza a földfelszínre.

  A földünk légkörének különböző rétegei:
      Troposzféra 0-20km
      Sztratoszféra 20-80km
      Ionoszféra 80-500km

  A terjedést legerősebben az ionoszféra befolyásolja. A réteg nagymennyiségű szabad elektront és pozitív iont tartalmaz. Az ionszférát a Nap ibolyántúli sugárzása ionizálja.

  Az ionoszféra állapota (visszaverő, elnyelő) képessége a következő tényezőktől függ:
  - napfolt tevékenység, évszakok, napszakok, változásai
  Napfolt maximum: legjobb RH terjedés
  A hosszúhullám az adó energiától függően csak néhány ezer km áthidalására lehetséges.

   

 • A hullámterjedés magyarázata, felhasználása

 • Az adókészülék által előállított nagyfrekvenciás jeleket az antenna elektromágneses hullámok formájában lesugározza a térbe, ezt rádióhullámnak nevezzük. A rádióhullámok térbeli terjedése háromféle lehet. Közvetlen-, felületi-, térhullámok útján. A közvetlen úton történő terjedést (URH rádiózásban) használjuk ki. Az adó- és vevőantennának "látnia" kell egymást. Az elérhető hatótávolságot az antennák magassága a köztük levő terepviszonyok határozzák meg. Időszakonként térhullámmal is terjednek ilyenkor lényegesen nagyobb távolságra is eljutnak.

  A felületi hullámok a Föld felülete mentén haladnak, és követik annak görbületét. Az elérhető hatótávolságot a rádióhullám frekvenciája és az adó teljesítménye határozza meg. Ilyen hullámterjedést a hosszú- és középhullámú rádió műsorszórás használ. Rövidhullámon elérhető hatótávolság jelentéktelen. A rövidhullámú rádiózás a térhullámú terjedést használja ki. A Földünket a Nap tevékenységének hatására kb.80-400 km-es magasságig ionizált réteg az un. ionoszféra veszi körül. A rétegekbe jutó rövidhullámok visszaverődnek a földre (mintegy tükörként viselkedik a gázréteg), majd a földről ismét visszaverődnek és ez a folyamat többször is megismétlődhet akár a földet megkerülve.

  Az ionoszféra állapota (azt, hogy milyen hatásfokú "tükörként" viselkedik) függ a naptevékeny- ségtől, kozmikus sugárzástól, meteorrajoktól, az évszaktól, napszaktól, sőt akár egy óra leforgása alatt is megváltozhat. A rádióamatőr szaklapok és egyes rádióadók, un. hullámterjedési előrejelzéseket is közölnek, hogy előre tervezhető legyen a rádiókapcsolat. Nagyobb rádióamatőr gyakorlattal szerzett, adás-vételi tapasztalatok alapján, már sejthető az, hogy az adott esetben az adott rövidhullámú sávban, milyen távolságú és irányú összeköttetéseket létesíthetünk.A rádióama- tőröknek aránylag kisteljesítményű rádióadó van engedélyezve (50-1000W). Azonban ez nem jelent problémát, mert jó hatásfokú berendezéseket, antennákat használnak és mindig a legjobb hullámter- jedést választják. Létezik olyan időszak is, amikor mindössze 1 wattal kontinentális összeköttetést lehet létesíteni (ez kb. egy zseblámpaizzó teljesítményének felel meg).

   

 • Rádióamatőr sávok

 • A rádióamatőrök kizárólag a részűkre kijelölt frekvencia tartományban dolgozhatnak. A hívójelhez hasonlóan, ezt is szigorú nemzetközi egyezmények szabályozzák. A gyakrabban használt amatőrsávok:

  - Rövidhullám           (RH)                1,8; 3,5; 7; 14;  21;  28MHz
  - Ultrarövidhullám     (URH)             144MHz ; 432MHz
  - Mikrohullámon       (VHF)              1,2GHz, 2,4GHz, 10GHz


   

  Vissza az oldal elejére
  tartalomjegyzékre

  Vissza a fő témakörökhöz